• Vypracování projektových dokumentací pozemních komunikací všech stupňů
  • Zpracování bezpečnostních auditů a inspekcí
  • Technická pomoc parkovišť a dopravních staveb komerčních objektů
  • Návrh trvalého svislého i vodorovného dopravního značení
  • Návrh dopravně inženýrských opatření
  • Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení aj.
  • Vizualizace
  • Provádění výkonu autorského dozoru

 

viz