Projektové dokumentace zpracované pro krajský úřad, obecní úřady či soukromé subjekty.

  • Místní komunikace Frymburk
  • Dětské hřiště Frymburk
  • Bytový dům v Čéčově ulici – komunikace
  • Novostavba bytových bodových domů Kněžské Dvory – komunikace
  • Rekonstrukce komunikace Větrník
  • Čerpací stanice Zliv – Příjezdová komunikace
  • Hrdějovice – úprava vodovodu na návsi – Dopravně – inženýrské opatření
  • Hluboká nad Vltavou, odvodnění silnice II/146
  • Kanalizace a ČOV Holašovice – Příjezdová komunikace
  • Kanalizace a ČOV Jankov – Příjezdová komunikace
  • Vitín, úprava veřejných prostranství centrální části obce (ve spolupráci s firmou ZENKLCB s.r.o.)
  • Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
  • Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa
  • Návrh svodidel na místní komunikaci mezi Dobrou Vodou a Třebotovicemi
  • Rekreační areál International Yacht club a Lipno – Park – dopravní řešení
  • Studie proveditelnosti východního obchvatu Vlachova Březí, silnice II/144
  • Dopravní řešení v ulici Karla Štěcha
  • Bezpečnostní inspekce – silnice III/15 529 v průtahu obce Roudné
  • Studie proveditelnosti jižního obchvatu Němčic, silnice II/145
  • Novostavba „Shopping Centre“ ve Studánkách
  • Jižní tangenta – variantní řešení obchvatu Nové Vsi
  • Bezpečnostní inspekce – Silnice II/135 průtah Zvěrotice (okr. TA)
  • PD opravy povrchů chodníků 2014 – IV. část
  • Studie proveditelnosti 2. etapy obchvatu města Kaplice, silnice II/154
  • Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec – Běleč
  • Studie proveditelnosti východního obchvatu Volar, silnice II/141

A spoustu dalších ve firmě ZESA spol. s r.o.

 

ok