Projektové dokumentace zpracované pro ŘSD, Krajský úřad, obecní úřady či soukromé subjekty.

 • Přeložka silnice II/156, Žár
 • Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. Etapa, stavební část IIb
 • Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa
 • Studie okružní křižovatky, Planá nad Lužnicí
 • Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka
 • Rancířov – rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410
 • Výstavba RD na pozemcích 851/4 a 857/6, k.ú. Nová Ves u Č. Budějovic
 • Studie napojení průmyslové zóny Letiště České Budějovice
 • Úprava parkovacích stání u Sportovní haly v Českých Budějovicích
 • Křižovatka silnice II/154 a III/15618, Nové Hrady
 • Modernizace vozovek v zastávkách MHD v průjezdním úseku III/01912, Tábor
 • Poloportál dopravního značení v Nádražní, České Budějovice
 • Kompletní rekonstrukce uličního prostoru v ul. Smetanova, Veselí nad Lužnicí
 • Portál dopravního značení v ul. Pražská, České Budějovice
 • Studie – dopravní připojení Jihočeské vědecké knihovny na Lidickou ulici ve variantě sever za Krumlovským mostem
 • Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy – Komunikace a zpevněné plochy
 • Úsek silnice II/166, zejména zatáčka u obce Křenov
 • Přeložka silnice III/1545, Čížkrajice
 • Studie proveditelnosti dopravního řešení silnice II/157, napojení obchvatu Srubce na dálnici D3 MÚK Pohůrka
 • Studie proveditelnosti dopravního řešení silnice II/154 v průtahu města Třeboň – vyřešení dopravně závadového místa na hrázi rybníka Svět, vedení pěších a cyklistů v souběhu se silnicí II/154
 • Chodník – Palackého náměstí, ulice Otakarova
 • Vyšehrad – chodníky a parkovací stání, Český Krumlov
 • Plešivec – chodníky za MŠ, Český Krumlov
 • Autobusové zastávky a přechody pro chodce, ul. Milady Horákové
 • Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná
 • Studie proveditelnosti západního obchvatu Ledenic, silnice II/157
 • Studie proveditelnosti přestavby dvou křižovatek silnice II/135 a I/3 (ulice Bechyňská a Obchodní), Soběslav
 • Rekonstrukce silnice III/15531 – průtah Roudné
 • Zadní Zvonková – odpočívka na silnici III/1634
 • Villapark Lipno Dreams II. etapa ZTV pro výstavbu rodinných domků
 • Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
 • Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa
 • Rekreační areál International Yacht club a Lipno – Park – dopravní řešení
 • Studie proveditelnosti východního obchvatu Vlachova Březí, silnice II/144
 • Jižní obchvat Němčic, silnice II/145
 • Novostavba „Shopping Centre“ ve Studánkách
 • Jižní tangenta – variantní řešení obchvatu Nové Vsi
 • Studie proveditelnosti 2. etapy obchvatu města Kaplice, silnice II/154
 • Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec – Běleč
 • Studie proveditelnosti východního obchvatu Volar, silnice II/141