Provádíme autorské dozory ve fázi realizace stavby.