Provádíme bezpečnostní audity a inspekce na pozemních komunikacích dle směrnice EU2008/96/EC. Aplikací a prováděním bezpečnostních auditů a inspekcí je možné výrazně zvýšit bezpečnostní úroveň dopravních projektů a komunikací.