Provádíme návrhy dopravně-inženýrských opatření. Projekty dopravně-inženýrských opatření jsou vyžadovány pro povolení stavebních prací na pozemních komunikacích