Projednáváme návrhy a zajištujeme vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Zajišťujeme inženýrskou činnost vedoucí k vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení