Provádíme kompletní projektové dokumentace v e fázi především studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro ohlášení stavby, dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby.